Revalideringsydelse

Tilbud til dig der modtager revalideringsydelse fra Silkeborg Kommune

Når du modtager revalideringsydelse har du en plan for, hvordan du vender tilbage til arbejdsmarkedet enten igennem uddannelse, optræning eller omskoling – en revalideringsplan.

Når du henvises til Jobkompagniet kan du typisk være i gang med et optræningsforløb eller virksomhedspraktik i en offentlig eller privat virksomhed. Dit forløb kan være suppleret med ét eller flere kurser med betydning for, at du kan opfylde revalideringsplanen og blive selvforsørgende. Det vil alt sammen fremgå af din revalideringsplan.

Jobkompagniet kan bidrage med opfølgning på din plan. Det kan være samtaler med dig og /eller opfølgninger i den virksomhed, hvor du er i praktik eller optræning. Andre indsatser kan også iværksættes efter nærmere aftale med din koordinerende sagsbehandler i Jobcentret.